Magnus Svensson

Copyright photographer Peter Knutson
070-734 60 02
The photographers name must always be printed when publishing!

Magnus Svensson är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt för Geoffrey Parsons i London. Han är en mångsidig musiker med romanskonsten som specialitet och har under fem säsonger varit konstnärlig ledare för Stockholms Konserthus Romansserie. Han har samarbetat med några av våra främsta svenska världssångare som t.ex Miah Persson, Camilla Tilling, Malena Ernman och Håkan Hagegård. Han har framträtt på de flesta större scenerna i Sverige, men också flitigt turnerat i USA och i flertalet Europeiska länder.