Lisa Rydberg

Lisa Rydberg började spela fiol vid fem års ålder och när hon var sexton år tilldelades hon Pakko Gustafs stipendium. Tre år senare utnämndes hon till riksspelman och fick ta emot Zornmärket i silver. Hon utbildade sig vid Kungliga Musikhögskolan i både klassisk, barock och folkmusik och 2007 gav hon tillsammans med organisten Gunnar Idenstam ut den mycket uppmärksammade skivan ”Bach på svenska ». Hon har samarbetat med artister som t.ex Tomas Di Leva och Ulf Lundell och har deltagit i ett stort antal andra skivprojekt inom olika genrer.